Handels- og leveringsbetingelser

Generelt

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser, leverancer samt udført arbejde, medmindre der foreligger anden udtrykkelig skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbetingelser udgør således aftalegrundlaget sammen med tilbud, ordrebekræftelse og eventuel yderligere skriftlig korrespondance.

Holmely er formidler mellem kunden og de samarbejdspartnere, der stiller mad, drikkevarer mv. til rådighed for kunden. Holmely kan derfor kun holdes ansvarlig i sin egenskab af formidler.

Dine oplysninger

Holmely er dataansvarlig for de personoplysninger, kunden giver Holmely i forbindelse med booking af ophold.

Holmely behandler personoplysningerne for at leve op til de forpligtelser, der følger af den indgåede bookingaftale.

Holmely behandler alene personoplysningerne i nødvendigt omfang og opbevarer dem kun i den periode, det er nødvendigt for at opfylde kontrakten samt for at forfølge en eventuel retslig interesse.

Kunden har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger der behandles, og har ret til at få disse oplysninger ændret, hvis de er urigtige. Kunden kan efter omstændighederne også have ret til at få oplysningerne slettet eller få begrænset behandlingen af disse, ligesom kunden har ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Pris

Alle priser er i DKK og er inkl. moms og gælder for den periode, der fremgår af ordrebekræftelsen, med mindre andet er aftalt.

Prisen inkluderer overnatning, herunder (normalt) forbrug af linned, håndklæder og rengøring samt fuld pension. Dertil entré hvis nødvendigt på ruten og elcykler med tasker til bagage. 

Betaling og depositum

www.hosholmely.dk modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort, VISA og Mastercard. Betaling bliver trykket på din konto så snart bookingen er gennemført

Alle beløb er i DKK. Danske kroner og er inkl. moms.

www.hosholmely.dk bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

Afbestilling

Afbestilling skal ske skriftligt.

Ved afbestilling refunderes hele beløbet, hvis afbestilling sker senest 3 måneder før elcykel turens første dag.

Ved afbestilling tidligere end 6 uger før elcykel turens første dag, refunderes halvdelen af det fulde betalte beløb (i følge faktura).

Ved afbestilling senere end 6 uger før elcykel turens første dag, refunderes der ikke noget.

Ombooking kan alene ske efter aftale med Holmely, og mod betaling af et gebyr.

Forplejning og forbrug

Holmely bestiller altid friske råvarer hos sine leverandører, men er ikke ansvarlig for madens smag og kvalitet. Ej heller er Holmely ansvarlig for kunders eventuelle fødevareallergi eller sygdom, der måtte opstå efter indtagelsen af mad eller drikke. I det omfang leverandørerne er ansvarlig for levering af sundhedsskadelig mad, formidler Holmely kontakten til leverandøren, og den videre sagsbehandling skal herefter foregå direkte med leverandøren.

Husdyr og rygning

Husdyr er ikke tilladt i på Holmely. Vi har selv to hunde som ofte er til stede på matriklen.

Rygning er ikke tilladt inden døre.

Force majeure

Hvis kunden forventer eller oplever (ekstremt) dårligt vejr under opholdet er dette ikke omfattet af force majeure-bestemmelsen og giver ikke adgang til refusion.

Kun i tilfælde af, at Politiet eller de statslige myndigheder fraråder al udkørsel grundet vejrforhold, kan kunden få ombyttet opholdet til en anden dato efter aftale med Holmely. Kunden kan ikke vælge at få refusion.

Holmely er ej heller ansvarlig for væltede træer, oversvømmede stier eller andre udfordringer undervejs. Ej heller er Holmely ansvarlig for vej- eller byggearbejder, støj, lugt eller anden gene i nærheden af ferie- husene eller andre forhold, der kan opfattes som en forringelse, som ikke har med feriehusene som sådan at gøre.

Holmely er ikke ansvarlig for tyveri, brand, vandskade mv., der måtte medføre skade på kunden eller kundens ting. 

Værneting og lovvalg

Enhver tvist mellem parterne skal først søges løst i mindelighed. Først, når mulighederne for en mindelig løsning er udtømt, kan sagen afgøres i henhold til dansk ret ved Retten i Horsens.

Øvrige betingelser

Den indgåede aftale er ikke om- fattet af reglerne om fortrydelsesret.

Selvom der indgås speciel aftale, der fraviger et eller flere af disse betingelser, gælder de øvrige betingelser fortsat.